கோ2 லேசர்

  • மல்டிஃபங்க்ஷன் 5 இன் 1 Co2 பகுதியளவு லேசர் அழகு சாதனங்கள்

    மல்டிஃபங்க்ஷன் 5 இன் 1 Co2 பகுதியளவு லேசர் அழகு சாதனங்கள்

    ஃபிராக்ஷனல் CO2 லேசர் சிஸ்டம் என்பது ஒரு புத்தம் புதிய லேசர் புத்துணர்ச்சி தொழில்நுட்பமாகும்.இது ஒரு லேசர் கற்றையைச் சுடுகிறது, பின்னர் அது நுண்ணிய கற்றைகளின் எண்ணிக்கையாகப் பிரிக்கப்பட்டு, தோலை உரிக்கவும், லேசர் கற்றை கோரியத்திற்குள் ஊடுருவவும் ஒரு சிறிய புள்ளியை உருவாக்குகிறது.சரிசெய்யக்கூடிய ஃபிராக்ஷனல் CO2 லேசர் சிஸ்டம் ஒரு லேசர் கற்றையைச் சுடுகிறது, இது நுண்ணிய கற்றைகளின் எண்ணிக்கையாகப் பிரிக்கப்பட்டு, சிறிய புள்ளி அல்லது பகுதியளவு சேதமடைந்த பகுதியை உருவாக்குகிறது.இது முழுப் பகுதிக்கும் சிகிச்சையளிக்கப்பட்டதை விட தோல் மிக வேகமாக குணமடைய அனுமதிக்கிறது.

    தோலின் சுய-உருவாக்கத்தின் போது, ​​தோல் புத்துணர்ச்சிக்காக அதிக அளவு கொலாஜன் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது, இறுதியில் தோல் மிகவும் ஆரோக்கியமாகவும் இளமையாகவும் இருக்கும்.

செய்திமடல்புதுப்பிப்புகளுக்கு காத்திருங்கள்

அனுப்பு